Subsidie

Het is duidelijk dat de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-verlichting een duurzame investering is in energiebesparing. Vanwege deze investering zult u als ondernemer het financiële voordeel hiervan pas merken in het jaar na aanschaf.

Fiscaal voordeel over alle kosten

Omdat onze regering het belang van de omschakeling naar duurzame verlichtingsbronnen inziet, krijgt u als ondernemer een fiscaal voordeel in het jaar waarin u de verlichting aanschaft, de zogenaamde Energie Investeringsaftrek (EIA). Dit voordeel beperkt zich niet slechts tot de verlichtingselementen, maar omvat ook alle kosten die gemaakt worden om het product in werking te stellen. Denk hierbij aan de kosten voor het aanpassen van de besturingseenheden en de montagekosten.

Besparing van 41,5%

Aangezien u de energie-investeringen direct van de fiscale winst mag aftrekken, levert u dit een bruto besparing op van ongeveer 41,5% van de aanschafprijs van de verlichtingscomponenten. Uitgebreide informatie over de voorwaarden en procedure kunt u vinden in dit document van: Senternovem.

Mocht u naar aanleiding van de subsidie regeling nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen door hier te klikken.